Intensieve groendaken

 


Intensieve groendaken zijn het equivalent op daken van wat een tuin op de grond is. Dit type groendak vereist voldoende aandacht tijdens de ontwerpfase. We onderscheiden verschillende types.
Lavendelweide
Dit systeem is ideaal voor bloeiende en geurende struiken. In tegenstelling tot een parktuin of een parkeerdak, waar het totale assortiment van planten-, struiken- en boomsoorten kan worden toegepast, biedt Urban-Garden het systeem Lavendelweide inclusief beplanting aan.
De plantengemeenschap Lavendelweide beschikt, naast laaggroeiende sedumsoorten, over geurende kruiden en halfheesters zoals tijm, marjolein en lavendel, welke worden aangevuld met bontbloeiende anjers. Voor dit plantenmengsel is speciaal een daktuinsubstraat Lavendelweide samengesteld om samen met het waterbesparende drainage-element Floradrain® FD 40 voor de juiste groeiomstandigheden te zorgen, waarbij de plantengemeenschap Lavendelweide - eenmaal goed aangelegd - jaarlijks slechts beperkt onderhoud nodig heeft.
Parktuinen
Het daktuinsysteem Parkdak kenmerkt zich door een multifunctionele opbouw met een grote waterbuffering; voor gazon, struiken en bij dikkere substraatlagen ook voor hoge heesters en zelfs bomen. Combinaties met andere functies, zoals bijvoorbeeld voetpaden, terrassen, rijwegen of speelplaatsen zijn mogelijk.
Parkeerdaken
Hier beschikken we over een specifiek opbouwsysteem dat uit dubbele noppen is opgebouwd en zeer geschikt is als onderbouw voor allerlei soorten rijverhardingen. Als parkeerplaats of brandweerpad van grasstenen, klinkerverharding of betontegels, de mogelijkheden zijn nagenoeg onbeperkt. Met beton dat een minimale kwaliteit van B25 moet hebben, kunnen zelfs rijwegen worden aangelegd. Bij de aansluiting van de verharding met opgaand gevelwerk of andere opstanden wordt een beschermende randstrook aangebracht om beschadigingen aan de dakbedekking te voorkomen. Daarbij zijn tussen rijverharding en dakafdichting twee scheidingslagen of een scheidingslaag met beschermmat aangebracht.
Optredende rem- en draaikrachten worden door deze randaanpassingen of andere constructieve maatregelen niet op de onderconstructie overgebracht. De rijverharding kan met betonverbandstenen of bijvoorbeeld grasstenen worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend zijn de verhardingen te combineren met plantvlakken.
 Speelplaatsen
Parkeergarages of daken met een goede valbeveiliging zijn zeer geschikt om speelplaatsen met glijbanen of zandbakken aan te leggen,
alsook vijverpartijen en watervallen.
Op daken kunnen heel goed vijverpartijen en andersoortige waterelementen worden opgenomen. Wel moet de drainagelaag hieronder doorlopen en separaat een vijverfolie worden gebruikt. Bij vijverlekkages stroomt het water weg via de drainage en de reguliere dakafvoeren. Een vijver moet een minimale diepte hebben van 30 cm. Op hooggelegen en/of vrijliggende daken zal een verhoogde verdamping optreden; een kunstmatige watervoorziening is zeker aan te bevelen.