Activiteiten

Expertise

U kan rekenen op onze kennis en ervaring. De ondersteuning kan vanaf de conceptfase tem de technische realisatie en uitwerking ervan.  Elk groendak vereist de nodige aandacht inzake draagkracht,  opbouw, afwerking, ligging, beplanting en onderhoud.

Ontwerp

Bij de keuze van uw groendak gaan we rekening houden we de bouwtechnische factoren en de budgettaire beschikbaarheid. Het draagvermogen,budget, dakopbouw (warm,koud, omgekeerd, hellend, 0°dak enz.), ligging en wensen van de klant zijn zaken die op elkaar worden afgestemd.

Plaatsing

Ons installatieteam zorgt voor de correcte oplevering van elk project. Onze mensen worden begeleid en opgeleid in samenspraak en ondersteuning van onze partner/leverancier Zinco B.V. 

Onderhoud

Ook al vergt een extensief groendak weinig onderhoud, toch is een degelijk onderhoud en inspectie van het groendak vereist gedurende de eerste vier kwartalen na elke installatie.
We beschikken over de nodige onderhoudsdiensten waaronder onderhoudscontracten of onderhoud per interventie.